Ugotovite Svoje Število Angela

Zavrnitev odgovornosti

Informacije na tem spletnem mestu so samo za splošne informativne namene. Ni namenjen zagotavljanju posebnih nasvetov ali priporočil za katerega koli posameznika ali situacijo.


Čeprav si prizadevamo zagotoviti točne in posodobljene informacije, ne dajemo nobenih izjav ali jamstev, izrecnih ali implicitnih, glede popolnosti, točnosti, zanesljivosti, primernosti ali razpoložljivosti v zvezi s spletno stranjo ali informacijami, izdelki, storitve ali povezane grafike na spletnem mestu za kateri koli namen. Vsakršno zanašanje na takšne informacije je torej izključno na lastno odgovornost.

V nobenem primeru ne bomo odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo, vključno brez omejitev s posredno ali posledično izgubo ali škodo ali kakršno koli izgubo ali škodo, ki izhaja iz izgube podatkov ali dobička, ki izhaja iz ali v povezavi z uporabo tega spletnega mesta. .

Prek tega spletnega mesta se boste morda lahko povezali z drugimi spletnimi mesti, ki niso pod nadzorom našega spletnega mesta. Nimamo nadzora nad naravo, vsebino in razpoložljivostjo teh spletnih mest. Vključitev kakršnih koli povezav ne pomeni nujno priporočila ali podpiranja stališč, izraženih v njih.

>